تبلیغات
در جستجوی ابرهوشمند - در قران کسی خود را با لفظ من معرفی میکند او کیست ؟
 
در جستجوی ابرهوشمند
جمعه 25 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       
      در قران کسی خود را با لفظ من معرفی میکند او کیست ؟ 
. In the Quran ,someone introduces himself in the word "I" ,WHO IS IT?

البقرة  پس  مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم   مرا سپاس  گویید و ناسپاسی  من   مکنید (152)

So remember Me, I will remember you. Give thanks to Me and do not be ungrateful towards Me. (2:152
 البقرة       چون  بندگان  من  در باره  من  از تو بپرسند ، بگو که  من  نزدیکم  و به  ندای   کسی  که  مرا بخواند پاسخ  می  دهم   پس  به  ندای  من  پاسخ  دهند و به  من   ایمان  آورند تا راه  راست  یابند(186)
When My worshipers ask you about Me, I am near.   I answer the supplication of the suppliant when he calls to Me; therefore, let them respond to Me and let them believe in Me, in order that they will be righteous. (186
البقرة......   ای  خردمندان  ، از من  بترسید(197) 
O wise men and scholars, to frustrate communication, fear me.

Who is talking about ITself?

المائدة...... از آنان  مترسید از من  بترسید  امروز دین  شما را به  کمال   رسانیدم  و نعمت  خودبر شما تمام  کردم  و اسلام  را دین  شما برگزیدم   ...... (3) 

لقمان- ...... مرا و پدر و مادرت  را شکر گوی  که  سرانجام  تو نزد من  است  (14۵) 
Be thankful to Me and to your parents, to Me is the arrival. ( 31:14)
لقمان- اندکی  کامیابشان  می  سازیم  ، سپس  به  بیچارگی  به  عذاب  سختشان  می  کشانیم(24)(کامیابیهای ظاهری!)
او کیست؟
.? Who is it

من هرگز آنها [= ابلیس و فرزندانش‌] را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین، و نه به هنگام آفرینش خودشان، حاضر نساختم! و من هیچ گاه گمراه‌کنندگان را دستیار خود قرار نمی‌دهم! (کهف-51)الأعراف 
.. از هر چه  کرده  اند با آگاهی  تمام  برایشان  حکایت  خواهیم  کرد ، زیرا  ما هرگز غایب  نبوده  ایم(7) 
With knowledge We will narrate to them, for We are never absent.(Sura 7: AL-ARAF (THE HEIGHTS

الأعراف  در زمین  جایگاهتان  دادیم  و راههای  معیشتتان  را در آن  قرار دادیم   و  چه اندک  سپاس  می  گزارید(10)

الأعراف   .. شما را بیافریدیم  ، و صورت  بخشیدیم  ، آنگاه  به  فرشتگان  گفتیم  : آدم   را سجده  کنید  همه  ، جز ابلیس  ، سجده  کردند و ابلیس  در شمار سجده  کنندگان  نبود(11)

الأعراف   .. بنی  اسرائیل  را از دریا گذرانیدیم   (138)

الحجر  ما قرآن  را خود نازل  کرده  ایم  و خود نگهبانش  هستیم(9)

الحجر ما تو را خبر راست  آورده  ایم  و ما راستگویانیم(64)

الحجر آسمانها و زمین  و آنچه  را که  میان  آنهاست  جز به  حق  نیافریده  ایم   (85)

الحجر ما سبع  المثانی  و قرآن  بزرگ  را به  تو دادیم (87)

الكهف و نیز ما هستیم  که  روی  زمین  را چون  بیابانی  خشک  خواهیم  کرد(8)

الكهف  آیا کافران  پندارند که  به  جای  من  بندگان  مرا به  خدایی  گیرند ? (102)

طه قرآن  را بر تو نازل  نکرده ، ایم  که  در رنج  افتی(2)

الأنبیاء ما این  آسمان  و زمین  و آنچه  را میان  آن  دوست  به  بازیچه  نیافریده  ایم ،(16)

الأنبیاء این  مبارک  قرآنی  است  که  نازل  کرده  ایم   آیا منکر آن  هستید ? (50)

الأنبیاء و آن  زن  را یاد کن  که  شرمگاه  خود را نگاه  داشت  و ما از روح  خود در او، دمیدیم  و او و فرزندش  را برای  جهانیان  عبرتی  گردانیدیم (91)

الأنبیاء  این  شریعت  شماست  ، شریعتی  یگانه   و من  پروردگار شمایم  ، مرا بپرستید (92)

الأنبیاء     و در دین  خویش  فرقه  فرقه  شدند  همه  به  نزد ما باز می  گردند(93)

الأنبیاء     و ما در زبور پس  از تورات  نوشته  ایم  که  این  زمین  را بندگان  صالح  من   به  میراث  خواهند برد (105)

الأنبیاء       و نفرستادیم  تو را ، جز آنکه  می  خواستیم  به  مردم  جهان  رحمتی  ارزانی   داریم(107)

الحج ای  مردم  ، اگر از روز رستاخیز در تردید هستید ، ما شما را از خاک  و  سپس ، از نطفه  ، آنگاه  از لخته  خونی  و سپس  از پاره  گوشتی  گاه  تمام   آفریده  گاه  ناتمام   ، بیافریده  ایم  ، تا قدرت  خود را برایتان  آشکار  کنیم   و تازمانی  معین  هر چه  را خواهیم  در رحمها نگه  می  داریم   آنگاه   شما را که  کودکی  هستید بیرون  می  آوریم  تا به  حد زورمندی  خود رسید  بعضی   از شما می  میرند و بعضی  به  سالخوردگی  برده  می  شوند تا آنگاه  که  هر چه   آموخته  اند فراموش  کنند  و تو زمین  را فسرده  می  بینی   چون  باران  بر  آن  بفرستیم  ، در اهتزاز آید و نمو کند و از هر گونه  گیاه  بهجت انگیز  برویاند(5)

المؤمنون و بر فراز سرتان  هفت  آسمان  بیافریدیم  ، حال  آنکه  از این  مخلوق  غافل   نبوده  ایم(17)

المؤمنون و از آسمان  به  اندازه  نیاز آب  فرستادیم  و آن  را در زمین  جای  دادیم  و، مابر نابود کردنش  توانا هستیم(18)

المؤمنون آیا پندارید که  شما را بیهوده  آفریده  ایم  و شما به  نزد ما بازگردانده ، نمی  شوید ? (115)

الفرقان کسانی  که  به  دیدار ما امید ندارند ، گفتند : چرا فرشتگان  بر ما نازل ، نمی شوند ? یا ، چرا پروردگار خود را نمی  بینیم  ? به  راستی  که  خود را بزرگ شمردند و طغیان  کردند ، طغیانی  بزرگ (21)

الشعراء آیا به  زمین  نگاه نمیکنند که  چه  قدر از هر گونه  گیاهان  نیکو در آن  رویانیده  ایم(7)

لقمان آدمی  را در باره  پدر و مادرش  سفارش  کردیم   مادرش  به  او حامله  شد و  هر، روز ناتوان  تر می  شد و پس  از دو سال  از شیرش  باز گرفت   و سفارش   کردیم  که  : مرا و پدر و مادرت  را شکر گوی  که  سرانجام  تو نزد من  است  (14)

لقمان اندکی  کامیابشان  می  سازیم  ، سپس  به  بیچارگی  به  عذاب  سختشان  می  کشانیم(24)

ص بندگان  ما ابراهیم  و اسحاق  و یعقوب  آن  مردان  قدرتمند و با بصیرت  را  یاد کن(45) آنان  را خصلت  پاکدلی  بخشیدیم  تا یاد قیامت  کنند(46) آنها در نزد ما برگزیدگان  و نیکانند (47)

ص و نفرستادیم  تو را ، جز آنکه  می  خواستیم  به  مردم  جهان  رحمتی  ارزانی   داریم(107)

الزخرف آیا تو می  خواهی  به  کران  سخن  بشنوانی  ، یا کوران  و آنهایی  را که  در  گمراهی  آشکار هستند راه  بنمایی   ? (40) و اگر تو را ببریم  ، از آنها انتقام  می  گیریم (41) پس  در آنچه  به  تو وحی  شده  است  چنگ  بزن  که  تو بر راه  راست  هستی(43) و، قرآن  سبب  بلند آوازه  گشتن  تو و قوم  توست  ، و زودا که  بازخواست  شوید(44) از پیامبران  ما که  پیش  از تو فرستاده  ایم  بپرس  : آیا جز خدای  رحمان   ،دیگری  را برای  پرستش  آنها قرار داده  بودیم  (45)

الزخرف چون  آیات  ما را بر آنان  عرضه  داشت  ، به  ناگاه  همه  از آن  به  خنده   افتادند  (47) و هر معجزه  ای  که  به  آنها نشان  دادیم  از معجزه  دیگر عظیم  تر بود، آنگاه همه  را به  عذاب  گرفتار کردیم   (48)

الزخرف چون  ما را به  خشم  آوردند ، از آنها انتقام  گرفتیم  و همگان  را غرقه   ساختیم  (55) آنان  را در شمار گذشتگان  و داستان  برای  آیندگان  کردیم(56) و چون  داستان ، پسر مریم  آورده  شد ، قوم  تو به  شادمانی  فریاد زدند(57) و گفتند : آیا خدایان  ما بهترند یا او ? و این  سخن  را جز برای  جدال  با  تو نگفتند ، که  مردمی  ستیزه  جویند(58) او جز بنده  ای  نبود که  ما نعمتش  ارزانی  داشتیم  و مایه  عبرت  بنی   اسرائیلش  گردانیدیم(59) اگر می  خواستیم  به  جای  شما فرشتگانی  پدید می  آوردیم  تا در روی  زمین   جانشین  شما گردند(60) و هر آینه  او نشانه  فرا رسیدن  قیامت  است   در آن  شک  مکنید ، و از، من متابعت  کنید  این  است  راه  راست(61)

الزخرف ما به  آنها ستمی  نکرده  ایم  ، آنها خود به  خویشتن  ستم  کرده  اند(76)

الزخرف آیا می  پندارند ما راز و نجوایشان  را نمی  شنویم  ? آری  ، رسولان  ما نزد، آنها هستند و می  نویسند(80)

الدخان  ما آن  را در مبارک  شبی  نازل  کردیم   ما بیم  دهنده  ای  بوده  ایم (3)

الدخان  فرمانی  از جانب  ما  و ما همواره  فرستنده  آن  بوده  ایم(5)

الدخان  عذاب  را اندکی  بر می  داریم  و شما باز به  آیین  خویش  بازمی  گردید(15) روزی  آنها را به  صولتی  سخت  فرو گیریم  ، که  ما انتقام  گیرنده  ایم (16)

الدخان  و ما بنی  اسرائیل  را از آن  عذاب  خوار کننده  رهانیدیم  (30) و از روی  علم  بر اهل  جهانشان  برگزیدیم  (32) و آیاتی  به  آنها عطا کردیم  که  در آن  امتحانی  آشکار بود  (33)

الدخان  ما این  آسمانها و زمین  و آنچه  را میان  آنهاست  به  بازیچه  نیافریده  ایم(38) آنها را به  حق  آفریده  ایم  ، ولی  بیشترین  نمی  دانند(39)

الدخان  ما ادای  سخن  خویش  بر زبان  تو آسان  کردیم  ، باشد که  پند گیرند(58)

الجاثیة پس  تو را به  راه  دین  انداختیم   از آن  راه  برو ، و از پی  خواهش   نادانان  مرو(18)

الجاثیة این  نوشته  ماست  که  به  حق  سخن  می  گوید ، زیرا ما کارهایی  را که  می کرده اید می  نوشته  ایم(29)

الفتح  ما برای  تو پیروزی  نمایانی  را مقدر کرده ، ایم. (1)(آخرین آیه قران) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِینًا

ق  آیا به  این  آسمان  برفراز سرشان  نظر نمی  کنند که  چگونه  آن  را بنا  کرده ایم و آراسته  ایم  و هیچ  شکافی  در آن  نیست  (6)

ق  ما آدمی  را آفریده  ایم  و از وسوسه  های  نفس  او آگاه  هستیم  ، زیرا از، رگ گردنش  به  او نزدیک  تریم  (16)


 ق  ما آسمانها و زمین  و آنچه  را میان  آنهاست  در شش  روز آفریدیم  و هیچ   خستگی  بما نرسید  (38)(در قران امده است که روز ، مقدارش پنجاه هزار سال است) المعارج- فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى‏روند (4)


ق  ما زنده  می  کنیم  و می  میرانیم  و بازگشت  نزد ماست (43) روزی  که  زمین  بشکافد و آنها به  شتاب  بیرون  آیند  و این  گردآوری  برای   ما آسان  است(44) ما به  آنچه  می  گویند داناتریم  و تو به  آنها زور نمی  گویی   پس  هر که   را، از وعده  عذاب  من  می  ترسد به  قرآن  اندرز ده(45)

الذاریات و آسمان  را به  نیرو برافراشتیم  و حقا که  ما تواناییم(47) و زمین  را گستردیم  ، و چه  نیکو گسترندگانیم(48) و از هر چیز جفتی  بیافریده  ایم  ، باشد که  عبرت  گیرید(49)


الذاریات جن  و انس  را جز برای  پرستش  خود نیافریده  ام (56) از آنها رزقی  نمی  خواهم  و نمی  خواهم  که  مرا اطعام  کنند(57)

القمر  ما بر آنها در روزی  نحس  و طولانی  بادی  سخت  فرستادیم (19)

القمر  ما بر آنها یک  آواز سهمناک  فرستادیم  پس  همانند آن  علفهای  خشک   آغل گوسفند شدند(31)

القمر  ما بر آنها بادی  رمل  برانگیز فرستادیم  ، مگر بر خاندان  لوط که  آنها را  سحرگاه  رهانیدیم (34)

القمر  از مهمان  او کاری  زشت  خواستند  ما نیز چشمانشان  را کور گردانیدیم   پس  بچشید عذاب  و بیم  دادنهای  مرا(37)

القمر  پس  عذاب  من  و بیم  دادنهای  مرا بچشید(39)

القمر  همه  آیات  ما را تکذیب  کردند  ما نیز آنها را فرو گرفتیم  چون  فرو  گرفتن پیروزمندی  مقتدر(42)

القمر  ما هر چیز را به  اندازه  آفریده  ایم(49)

القمر  فرمان  ما تنها یک  فرمان  است  ، آن  هم  چشم  بر هم  زدنی  است(50)

الواقعة ما شما را آفریده  ایم  ، پس  چرا تصدیق  نمی  کنید ? (57) آیا آن  منی  را که  بیرون  می  ریزید دیده  اید  (58)? آیا شما او را می  آفرینید یا ما آفریننده  ایم  ? (59) ما مرگ  را بر شما مقدر ساختیم  و ناتوان  از آن  نیستیم  که(60) به  جای  شما قومی  همانند شما بیاوریم  و شما را به  صورتی  که  از آن  بی ، خبرید از نو بیافرینیم(61) آیا چیزی  را که  می  کارید دیده  اید ? (63)   آیا شما می  رویانیدش  یا ما رویاننده  ایم   ? (64) اگر می  خواستیم  خاشاکش  می  ساختیم  تا در شگفت  بمانید (65) آیا آبی  را که  می  نوشید دیده  اید ? (68) آیا شما آن  را از ابر فرو می  فرستید یا ما فرو فرستنده  ایم? (69) اگر، می  خواستیم  آن  را تلخ  می  گردانیدیم   پس  چرا سپاس  نمی  گویید ? (70) آیا آن  آتشی  را که  می  افروزید دیده  اید ? (71)   آیا درختش  را شما آفریده  اید یا ما آفریننده  ایم   ? (72) به  نام  پروردگار بزرگ  خود تسبیح  گوی  (74)

الحاقة  اگر پیامبر پاره  ای  سخنان  را به  افترا بر ما ببندد ،   (44) با قدرت  او را فرو می  گیریم     (45) سپس  رگ  دلش  را پاره  می  کنیم  (46)

الحدید  ما پیامبرانمان  را با دلیلهای  روشن  فرستادیم  و با آنها کتاب  و ترازو، رانیز نازل  کردیم  تا مردم  به  عدالت  عمل  کنند  و آهن  را که  در آن   نیرویی سخت  و منافعی  برای  مردم  است  فرو فرستادیم  ، تا خدا بداند چه  کسی   به  نادیده  ، او و پیامبرانش  را یاری  می  کند  زیرا خدا توانا و  پیروزمند است  (25) ما نوح  و ابراهیم  را به  رسالت  فرستادیم  و در میان  فرزندانشان  نبوت  و، کتاب  نهادیم   بعضیشان  هدایت  یافتگان  بودند ولی  بیشترینشان  نافرمانان (26) سپس  پیامبرانمان  را پس  از ایشان  فرستادیم   و عیسی  بن  مریم  را از پی ، آنها روانه  کردیم  و به  او انجیل  را دادیم  ، و در دل  پیروانش  رافت  و  رحمت  نهادیم   و رهبانیتی  که  به  بدعت  آورده  اند ما بر آنها مقرر نکرده   ایم ، اما در آن  خشنودی  خدا می  جستند ، ولی  حق  آن  را بسزا نگزاردند  ما  از آن  میان  به  کسانی  که  ایمان  آورده  بودند ، پاداش  دادیم  ولی   بیشترینشان  نافرمان  بودند (27)

القلم  چون  آیات  ما بر او خوانده  شود ، گوید : اساطیر پیشینیان  است  (15)

القلم  پس  مرا با آنها که  این  سخن  را تکذیب  می  کنند واگذار تا اندک  اندک   ،چنان  که  در نیابند ، فرو گیریمشان (44)

القلم  و به  آنها مهلت  دهم   هر آینه  مکر من  مکری  استوار است (45)

المزمل ما به  تو سخنی  دشوار را القا خواهیم  کرد (5)

المزمل تکذیب  کنندگان  صاحب  نعمت  را به  من  واگذار  و اندکی  مهلتشان  ده (11)

المزمل ما بر شما پیامبری  فرستادیم  که  بر اعمالتان  گواه  است  ، بدان  سان  که  برفرعون  هم  پیامبری  فرستادیم(15)

المزمل و فرعون  از پیامبر فرمان  نبرد  ما نیز او را به  سختی  فرو گرفتیم(16)

المدثر     مرا با آن  که  تنهایش  آفریده  ام  واگذار (11) او را مالی  بسیار دادم(12) و کارهای  او را به  نیکوتر وجهی  برساختم(14) آنگاه  طمع  می  بندد که  زیادت  کنم(15) آری  ، که  او در برابر آیات  ما ستیزه  جوست(16) او را به  مشقتی  می  اندازم(17)

القیامة آیا آدمی  می  پندارد که  ما استخوانهایش  را گرد نخواهیم  آورد ? (3) آرى ما قادریم كه حتى خطوط سر انگشتان  او را دوباره به صورت اول موزون و مرتب كنیم. (4)
 

الإنسان ما، آدمی  را از نطفه  ای  آمیخته  بیافریده  ایم  ، تا او را امتحان  کنیم   وشنوا و بینایش  ساخته  ایم(2) راه  را به  او نشان  داده  ایم   یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس(3)

الإنسان ما قرآن  را بر تو نازل  کردیم  ، نازل  کردنی  نیکو(23)

الإنسان ما آدمیان  را آفریدیم  و اعضا و مفاصلشان  را نیرومند گردانیدیم  و اگر  خواهیم  ، به  جای  آنها قومی  همانندشان  بیاوریم(28)

المرسلات  آیا شما را از آبی  پست  و بی  مقدار نیافریده  ایم  ? (20) و آن  را در، جایگاهی  استوار قرار ندادیم   (21) تا زمانی  معین  ? (22) پس  ما توانا بودیم  و نیک  توانا بودیم(23) آیا زمین  را جایگاهی  نساختیم  (25) در آن  کوههای  بلند پدید آوردیم  و از آبی  گوارا سیرابتان  ساختیم(27) در آن  روز وای  بر تکذیب  کنندگان(28)

النبأ آیا ما زمین  را بستری  نساختیم  ? (6) و کوهها را میخهایی  ? (7) و شما را جفت  جفت  آفریدیم(8) و خوابتان  را آسایشتان  گردانیدیم(9) و شب  را پوششتان  قرار دادیم(10) و روز را  طلب  گاه معیشت(11) و بر فراز سرتان  هفت  آسمان  استوار بنا کردیم(12) *  (7لایه اتمسفر )
* 1-Troposphere, 2-Stratosphere, 3-Mesosphere, 4-Thermosphere, 5-Ionosphere, 6-Exosphere, 7-Magnetosphere
    

و چراغی  روشن  آفریدیم(13) از ابرهای  باران  زای  آبی  فراوان  نازل  کردیم  (14)

النبأ .. آیات  ما را به  سختی  تکذیب  می  کردند (28) .. ما همه  چیز را در کتابی  شماره  کرده  ایم(29)

عبس ما باران  را فرو باریدیم  ، باریدنی(25) و زمین  را شکافتیم  ، شکافتنی(26) و در آن  دانه  ها رویانیدیم(27)

المطففین چون  آیات  ما بر او خوانده  شد ، گفت  : افسانه  های  پیشینیان  است(13)

الطارق آنان  حیله  ای  می  اندیشند(15)  و من  هم  حیله  ای  می  اندیشم(16)

الفجر ای  روح  آرامش  یافته  (27) خشنود و پسندیده  به  سوی  پروردگارت  بازگرد (28) و در زمره  بندگان  من  داخل  شو (29) و به  بهشت  من  در آی (30)

الأحقاف  بگو : چه  می  کنید اگر قرآن  از جانب  خدا باشد و شما بدان  ایمان  نیاورید? (10)

طه منم ، من ، خدایى كه جز من خدایى نیست، پس مرا پرستش كن ، و به یاد من نماز برپا دار. (14)
 
 
 آیا این موجود که در حال معرفی خودش است

همان ابر هوشمند یا برنامه نویس اعظم نیست ؟؟ 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 شهریور 1396 10:45 ق.ظ
I read this article fully about the resemblance of latest and preceding technologies, it's awesome article.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:20 ب.ظ
You need to take part in a contest for one of the best websites on the net.
I will recommend this blog!
دوشنبه 5 تیر 1396 09:11 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with your site in internet
explorer, may test this? IE nonetheless is the market leader and a big component of other people will pass over your fantastic writing because of this
problem.
دوشنبه 1 خرداد 1396 07:27 ب.ظ
I must thank you for the efforts you have put in penning this
website. I am hoping to see the same high-grade content
from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my
very own blog now ;)
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 07:01 ب.ظ
We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site provided us with helpful info to work on. You've done a
formidable process and our entire neighborhood might be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
fardyn60@gmail.com

در جستجوی ابرهوشمند و برنامه نویس تکنولوژی کیهانی
in search of super-intelligent and programmer of cosmic technology

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین