تبلیغات
در جستجوی ابرهوشمند - آخرین نظریه کیهان شناسان در مورد ابرهوشمند
 
در جستجوی ابرهوشمند
شنبه 2 خرداد 1394 :: نویسنده : فردین 110       

آخرین نظریه کیهان شناسان  در مورد ابر هوشمند         

برنامه نویس کیهانی حداقل 15 میلیارد سال در تکنولوژی از ما جلوتر است.

Database programmer in the world. He is billions of years ahead of human technology

در جستجو برای یافتن توضیحی، بجای دلایل مذهبی، در زمینه خلقت، کیهان شناسان یک امکان را کشف کرده اند که بطرز غیر قابل باوری مشابه همان دلایل مذهبی است .

،امکان وجود یک قادر مطلق، و دانای همه چیز و یک ابر هوشمند ، چیزی که ، انگیزه هایش در وهم نمی گنجد ، و وجودش غیر قابل اثبات است......

In searching for an explanation, rather than religious reasons, the creation, cosmologists have discovered a possibility that is incredibly similar to religious reasons.
The possibility of the existence of an omnipotent, and omniscient everything and a super-intelligent, what incentive does not fit her fancy , and unprovable existence ......


   

 ما توسط او برنامه نویسی شده ایم. 
We've programmed by super-intelligent,


 تمام دستورالعمل ها، آموزش ها، تعلیمات از روی  قصد و نیت هستند. کسی که دستورالعملی می نویسد هدفی دارد.  در هر سلول بدن ما یک کد دستورالعمل با جزئیات کامل وجود دارد، مانند یک  برنامه کامپیوتری .  یک برنامه کامپیوتری از صفر و یک ایجاد شده است مانند این 1101010101100. روشی که آنها کنار هم گذاشته می شوند به کامپیوتر می گوید چه کند. کد DNA نیز از چهار ماده شیمیایی ساخته شده است که  به صورت مختصر   A، T ،G ،C می نامیم. آنها به این صورت در سلول ها کنار هم چیده شده اند CGTGATCGATGC .و سه میلیارد از این حروف در هر سلول انسان وجود دارد!درست مانند وقتی که شما تلفن خود را برنامه ریزی می کنید، DNA نیز سلول را راهنمایی می کند. DNA یک برنامه سه میلیارد کلمه ای است که به سلول می گوید چگونه عمل کند. DNA یک دفترچه راهنمای کامل است.اینها صرفاً مواد شیمیایی نیستند. این ها موادی هستند که عملکرد سلول را هدایت می کنند، و به تفضیل مشخص می کنند که بدن شخص دقیقاً چگونه باید عمل کند. دلایل طبیعی و بیولوژیکی هیچ توضیحی ندارند که چه زمانی اطلاعات برنامه ریزی شده ایجاد شده اند. شما نمی توانید دستورالعملی را پیدا کنید که چنین اطلاعات جامعی داشته باشد بدون اینکه کسی بدون دانش آن را نوشته باشد.offers:  CLICK  Please below Links

Are We Living in a Computer Simulation?Instagram ; click    WHO_IS_SPEAKING

واقعه – و شما را بصورتی که از آن بیخبرید از نو میافرینیم

Quran-..that we will change you and cause you to grow again in a way you do not know. (61) .


الانبیا – ... هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم ...

Quran: We created every living creature from the water.


النحل -ما وقتى چیزى را اراده كنیم همین قدر به آن می‏گوییم باش ، بی‏درنگ موجود می‏شود (۴۰)

When We decree a thing, We only say: 'Be, ' and it is. (16:40)


اسرا- بگو هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنى] خود عمل مى‏كند و پروردگار شما به هر كه راه ‏یافته ‏تر باشد داناتر است  (84)

اسرا – بگو هر که به طریقه خویش عمل میکند و پروردگار تو بهتر میداند کدامیک به هدایت نزدیک تر است
ق – ما آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس او آگاهیم،زیرا از رگ گردن به او نزدیکتریم.(16


ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان

پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند  -مولانا

Only by the silence of confused mind
The heaven is within us
feather of love Wag
Because it was feather of love strong
 Sadness does not stay ladder
Maulavi          


واقعه – و شما را بصورتی که از آن بیخبرید از نو میافرینیم.
 -Quran-..that we will change you and cause you to grow again in a way you do not know. (61) .


Multiverse یاعالم های متعد د : 

 آینده ی هوش و بینش چگونه خواهد بود؟

?How will the future of intelligence and insight beجهان ما بوسیله ی یک سری اعداد تعریف می شود، این اعداد از بعضی جهات خیلی خاص می باشند. اگر این اعداد غیر از آنچه که هستند می بودند، آن وقت جهان ما عقیم و نابارور میشد. شش عدد بسیار دقیق بر كل جهان حاكم است كه از زمان انفجار بزرگ اولیه (Big bang) شكل گرفته اند.  اگر هر كدام از این اعداد با مقدار فعلی آن كمی فرق داشت، هیچ ستاره، سیاره یا انسانی در جهان وجود نداشت.  این اعداد مانند ضریب جاذبه یا نیروهای بین مولکولی با دقت  بسیار زیاد در کمترین زمان قابل محاسبه در لحظه انفجار بزرگ همراه بوده است ، یعنی تقریبا همراه با لحظه صفر ، ،   مردم واکنش های متفاوتی در باره ی این هم رویدادی ظاهری از خود نشان می دهند، بعضی میگویند این نوعی طراحی یا مشیت الهی است و یا بعضی می گویند این یک حقیقت مسلم است که باید پذیرفت، چون این اعداد می توانند نتیجه ی تئوری ای باشند که هنوز کشف نشده اند.

دقیقترین عدد کشف شده تا کنون ، ثابت کیهانی است که یکی از قوانین بنیادی طبیعت میباشد، ثابت کیهانی یک نیروی ضد جاذبه در لایتناهی است و مقدار آن  (10¹² /1 )(1با 120 اعشار) میباشد، وقتی کیهان شناسان اثر این ثابت را در مسیر تکاملی عالم محاسبه کردند به این واقعیت رسیدند که ای0ن پدیده لازم است بی نهایت دقیق تنظیم شده باشد.

،  هیچکس این مقدار دقت را تصادفی نمی داند، این نمونه ای از نهایت دقت در تنظیمات ظریف است، هیچ نیرویی در تاریخ کیهان شناسی کشف نشده که با چنین دقتی تنظیم شده باشد،و در غیر این صورت عالم دچار چنان تغییر فاحشی میشد که امکان پیدایش بشریت از بین می رفت ،

بنظر می رسد در اعماق مخفی قوانین طبیعی، یک اندازه( ثابت کیهانی)  وجود دارد، که بقدری دقیق تعیین شده ، که امکان رد این واقعیت، که این عالمی طراحی شده است را از ما سلب می نماید، اما یک عالم طراحی شده، نیاز به یک طراح هم دارد،

این نظریه ای است که دانشمندان انسان شناس ، از قبول آن امتناع میکنند، ؛ کشفیات دانشمندان آنها را بطرف یک طراح هوشمند دعوت میکرد،اما سرانجام کیهان شناسان راه حلی برای مسئله ی تنظیم دقیق ثابت کیهانی،  یافتند، راه حلی بسیار ساده ،

اگر سیاره ی ما یکی از میلیارد ها سیاره ای باشد، که به دور میلیارد ها ستاره، و همه در دل صد ها میلیارد کهکشان، در این دنیا در حرکت باشند ، آیا میشود تصور کرد که این دنیا نیز، یکی ازآن هزاران دنیا باشد؟

Multiverse یاعالم های متعد د :  اگر عالم های متعددی وجود داشته باشند، قوانین طبیعی آن عالم ها باید مختلف بوده و در لحظه ی انفجار عظیم مربوط به خودشان، تنظیم شده باشند،

اگر انفجار های عظیم متعددی روی داده ،هر عالم ، با قوانین ویژه خود، می تواند بوجود آمده باشد، و به این ترتیب اصلاً تعجب آور نخواهد بود، اگر یکی از این عالم ها، اینگونه، تنظیم شده باشد ،

پس وقتی عالم های متعددی با قوانین متعدد وجود دارد، دلیلی ندارد که از این تنظیم دقیق موجود دراین عالم تعجب کنیم،

و با یک جهش فکری بسیار خردمندانه دوباره کیهان شناسان پذیرفته اند که عالم ما کاملاً متناسب باموجودیت ما می باشد.

بدون نیاز به یک تنظیم کننده ی نهایی، یا خالق،این فقط یک جواب علمی است، ولی قابل اثبات نیست،!! قابل نفی هم نیست،

و حالا منطق، چالشی دیگر در برابر کیهان شناسان قرار می دهد، ایده ی مالتی ورس،آنها را در راهی قرار می دهد که دوباره منجر به نیاز به خالق می شود.

  ما می توانیم جهان هایی را در فرض داشته باشیم که مساعد تر از این عالم برای ما باشد، البته اینها احتمالاتی هستند که فراتر از سطح فهم و درک اذهان ما می باشد، ولی نمیتوانیم این طور فرض کنیم که در این عرصه وسیع چندین جهانی ، هیچ جهانی پیچیده تر از جهان ما وجود نداشته باشد.

اگر چه ما کاملاً جدا از جهان های دیگر هستیم،ولی غیر ممکن هم نیست، که یک روز بتوانیم وجود آنها را ثابت کنیم،

آیا ما می توانیم بفهمیم که این جهان های دیگر چگونه ا ند؟

یک جایی در میان این مجموعه ی بی نهایت ،باید یک دنیای شبیه به دنیای ما وجود داشته باشد، ممکن است بعضی ها کمتر تکامل یافته باشند و بعضی ها بسیار پیشرفته تر باشند.

آیا آینده ی ما در این عالم، میتواند شباهتی با حیات فعلی موجودات سایر عالم های پیشرفته داشته باشد؟

 آینده ی هوش و بینش چگونه خواهد بود؟

   بنظر میرسد هوش در این عالم به رشد نهایی خود رسیده، مگر اینکه طبیعت راهی بسوی تکامل هوش موجودات ابداع کند، اما بعضی دانشمندان بر این اعتقادند که هوش موجودات، مرحله ی اولیه ی تکامل را پشت سر گذاشته، و مرحله ی بعدی آن اغاز شده است.

  برای 3 یا 4 میلیارد سال اول، روی زمین قانون تکامل، نیروی محرک افزایش پیچیدگی ها بشمار میآمد ، ولی در دوران جدید،یعنی چند هزار سال گذشته ، توسعه فرهنگی جای قانون تکامل را گرفته است ، اگر ما هوشمند تر بشویم ، به این علت خواهد بود، که ما یاد خواهیم گرفت که به وسیله تکنولوژی و شاید پزشکی ، ظرفیت هوشی و ادراکی خود را بالا ببریم،

و این ممکن است ظرف چند دهه آینده به حقیقت بپیوندد.تکنولوژی میتواند هوش را فراتر از ظرفیت طبیعی مغز های بیو لو ژیکی ما گسترش دهد.

با تکنولوژی، دنیای ما به حا لت فوق ادراک متحول میشود.

مفهوم فوق ادراک به هر نوع قوه عقلانی که تا حد بسیار زیادی فراتر از توانایی مغز انسان بتواند عمل کند گفته میشود

چیزی بسیار بسیار بالاتر از انسان نه فقط در هوش ، بلکه در یک تراز کاملا برتر.

برای درک قابلیت عملکرد یک موجود فوق ادراک آینده ، میتوانیم با مقایسه عملکرد کامپیوتر، یک برآورد مقداری داشته باشیم،

ما میتوانیم به قدرت پردازش کامپیوترها و نوع محاسباتی که در توان آنهاست و به میزان پیچیدگی که میتوانند شبیه سازی کنند فکر کنیم ، ما میدانیم که ظرف چند دهه کامپیوتر توانسته از قابلیت شبیه سازی الگوهای خیلی ساده، به قابلیت خلق دنیاهای مجازی با محتویات و جز ییات بسیار دقیق در آنها برسد،

و اگر کامپیوترهای عصرآینده آنقدر قوی باشند،

میتوانند وقایع آغازین عالم ها را دوباره سازی کنند ، آنها میتوانند اصولی که در پس تنظیمات دقیق قوانین طبیعی بوده مورد آزمایش قرار دهند ، همچنین میتوانند پارامترهای خلقت را دستکاری کرده و ببیند که چه وقایعی میتوانسته روی دهد.و اگر این روند ادامه پیدا کند میتوان کامپیوترهایی را تصور کرد که میتوانند دنیاهایی به پیچیدگی عالمی که ما در آن ساکنیم را شبیه سازی کنند.و وجود مالتی ورس را ثابت کنند !

البته این امر باعث میشود که یک سوال فلسفی مطرح شود و آن اینکه :

  آیا  اکنون ما در دنیای شبیه سازی شده، در کامپیوترعالمی که در تکنولوژی چند هزارسال از ما جلوتر است ،قرار داریم ؟.

با تکنولوژی فوق ادراک و در ترازی کاملا برتر.

و آیا ممکن است چیزی که که فکر میکنیم یک جهان واقعی است  فقط یک دنیای مجازی خلق شده توسط طراحی هوشمند باشد ؟!

در یک مالتی ورس ، تقریبا  حتمی است که موجودات باهوش بسیار تکامل یافته تر از ما وجود داشته باشند،

با قدرت اجرایی شبیه سازی هایی که بطرز شگرفی پیچیده میباشد ،

کل دنیا ی ما میتواند یکی از شبیه سازی های آنها باشد ،

این ما را به کجا میرساند،

ممکن است خود ما موجوداتی از این شبیه سازی ها باشیم؟

و در حالی که خودمان را از احتمال اینکه عالم ساخته یک خالق مثل خدا باشد جدا کردیم علم دوباره ما را به نقطه ای میرساند که آغاز کردیم ،

آیا ممکن است آن موجود فوق هوشمند ،همان خدا باشد که همیشه در تصور ما بوده ،

آیا اگر ما شبیه سازی باشیم برای هدفی ما را ساخته اند.

ممکن است موجودیت ما در حد یک تصادف نباشد ، ممکن است نهایتا خالقی با طرحی عظیم دست اندر کار باشد. ا

گر موجودیت ما درون یک شبیه سازی است آیا اصلا ما واقعیت داریم.

در جستجو برای یافتن توضیحی، بجای دلایل مذهبی، در زمینه خلقت، کیهان شناسان یک امکان را کشف کرده اند که بطرز غیر قابل باوری مشابه همان دلایل مذهبی است .

،امکان وجود یک قادر مطلق، و دانای همه چیز و یک ابر هوشمند ، چیزی که ، انگیزه هایش در وهم نمی گنجد ، و وجودش غیر قابل اثبات است......((به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی   که سود ها بری، ار، این سفر توانی کرد )) حافظ

 Our universe is defined by a series of numbers, these numbers are very specific in some ways. If these numbers were not what they were, then our world would be sterile and infertile. There are six very precise numbers on the entire world that have been formed since the Big Bang. If any of these numbers were slightly different from the current value, there were no stars, planets, or humans in the world. These numbers, such as gravity ratios or intermolecular forces, are extremely precise in the shortest possible time at the moment of the big explosion, which is roughly the same as the zero moment, and people react differently about this phenomenon. , Some say it's a kind of design or divine providence, or some say it's a definite fact that should be accepted, because these numbers can be the result of a theory that has not yet been discovered.

The most accurate figure ever discovered is cosmic constant , which is one of the fundamental laws of nature. The cosmic constant is an anti gravitational force in infinity, and its value is  (1 with 120 decimals), when cosmologists use the constant in Calculating the evolutionary path of the universe came to the realization that this phenomenon needs to be adjusted infinitely accurately.

, Nobody thinks this precision is accidental, this is an example of the finest precision in the finer setting; no force has been discovered in the history of cosmology that has been adjusted with such precision; otherwise the world would have undergone such a dramatic change that the possibility The emergence of humanity was destroyed,

There seems to be, in the hidden depths of the natural laws, a size (cosmic constant), which is determined more precisely, which allows us to deny the fact that this universe is designed, but a designer world, the need She also has a designer.

This is an anthropologist's idea that refuses to accept it; their scientists' discoveries invite them to a smart designer, but eventually cosmologists find a solution to the problem of precise cosmic constant setup, a very simple solution,

If our planet is one billionth planet, circling billions of stars and all in the hearts of hundreds of billions of galaxies in the world, can it be imagined that this world is one of those thousands of worlds?

Multiverse and many other things  If there are multiple worlds, the natural laws of those worlds must be different and adjusted at the moment of their massive explosion,

If there are many massive explosions, every universe can be created by its own rules, and thus it will not be surprising at all, if one of these worlds is set to be so,

So, when there are multiple worlds with multiple rules, there is no reason to wonder about this exact setting in this universe,

And with a very wise jumble, cosmists again admit that our universe is perfectly suited to our existence.

Without the need for a final regulator, or creator, this is just a scientific answer, but not verifiable !! Negative is not

And now logic puts another challenge to the cosmologists, the Maltese idea puts them in a way that again leads to the need for the creator.

  We can assume universes that are more favorable to us than the universe, of course, these are possibilities that go beyond our understanding and understanding, but we can not assume that in this vast array of global, There is no more complicated world than our universe.

Although we are completely separate from other worlds, it is not impossible, that one day we can prove their existence,

Can we understand how these other worlds are?

Somewhere in this infinite series, there should be a world like ours, some may be less developed and some more advanced.

Can our future in this world be similar to the current life of the beings of other advanced worlds?

 How will the future of intelligence and vision come from?

   It seems that intelligence in this world has reached its final growth, unless nature is invented a path to the evolution of the intelligence of beings, but some scientists believe that the intelligence of beings has undergone the initial stage of evolution, and its next stage has begun. Is.

  For the first 3 or 4 billion years, the law of evolution was the driving force behind the increasing complexity, but in the new era, the past few thousand years, cultural development has replaced evolutionary law, if we become more intelligent, for this reason It will be that we will learn to raise our intellectual and perceptual capacity through technology and perhaps medicine,

And this may come true in the next few decades. Technology can expand intelligence beyond the natural capacity of our biofeedback brains.

With technology, our world is transformed into a super-perception.

The above concept refers to the perception of any kind of intellectual power that can go beyond the ability of the human brain to function.

Something much higher than human is not just in intelligence, but in a perfectly superior level.

To understand the functionality of an existing supra-perceptual entity, we can estimate a bit by comparing the performance of a computer,

We can think of the processing power of computers and the type of computing they are capable of and the complexity they can simulate. We know that within a few decades, the computer has been able to simulate very simple patterns, the ability to create virtual worlds with content and A very accurate way to reach them,

And if future-era computers are so strong,

They can rethink the early events of the universe, they can test the principles behind the precise rules of the natural laws, can also manipulate the parameters of creation, and see what events might have occurred. And if this process continues, you can Imagined computers that can simulate worlds where we live in the universe, and prove the existence of the multi-versus!

Of course, this leads to a philosophical question:

  Are we now in a simulated world, in a computer that is ahead of us in a few thousand years technology?

With above-the-art technology, it's quite superior in alignment.

And is it possible that what we think is a real world is just a virtual world created by smart design?

In a maltese veil, it is almost certain that intelligent beings are much more evolved than we are,

With the power of simulations that are remarkably complicated,

Our whole world can be one of their simulations,

Where does this take us?

May we be creatures of these simulations?

And while separating ourselves from the possibility that the universe was made by a creator like God, science again brings us to the point where we started,

Is it possible that the supernatural being is the same as God has always been in our imagination,

If we are simulated, they have made us a goal.

Maybe our entity is not a coincidence, may eventually be a creator with a huge project involved. U

If our existence is within a simulation, do we really have a reality at all?

In search of an explanation, rather than religious reasons, in the field of creation, cosmologists have discovered a possibility that is unbelievably similar for the same religious reasons.                    Quran, Surah Maryam


http://vocaroo.com/i/s1XyNejs2ktE                 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 اسفند 1397 06:05 ب.ظ
وبلاگ زیبایی داری

به من هم سر بزن. هدیه خوبی براتون داریم!
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:02 ب.ظ
If some one desires to be updated with newest technologies
after that he must be pay a visit this site and be up to date
all the time.
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:34 ق.ظ
My brother suggested I may like this blog. He was totally right.
This publish truly made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info!

Thanks!
فردین 110Thanks
چهارشنبه 3 خرداد 1396 02:39 ب.ظ
It's really very complicated in this full of activity
life to listen news on TV, so I simply use world wide web for
that purpose, and take the newest information.
فردین 110Do you understand concepts of this blog? (For language Persian)
شنبه 28 فروردین 1395 09:35 ق.ظ
منبع اصلی این مطلب رو اگه امکان داره بگید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
fardyn60@gmail.com

در جستجوی ابرهوشمند و برنامه نویس تکنولوژی کیهانی
in search of super-intelligent and programmer of cosmic technology

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین