تبلیغات
در جستجوی ابرهوشمند - آیات جالب
 
در جستجوی ابرهوشمند
یکشنبه 30 فروردین 1394 :: نویسنده : فردین 110       

*آیا هفت راه آسمانی  بما وصل شده ؟المؤمنون- و به راستى بر فرازتان  هفت راه آسمانى آفریدیم و از این آفرینش غافل نبوده ا یم !(
17

And indeed We have created above you seven ways, and the creation of heaven have we neglected 

اسرا- بگو هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنى] خود عمل مى‏كند و پروردگار شما به هر كه راه ‏یافته ‏تر باشد داناتر است  (84)

Tell My worshipers that I am the Forgiving, the Most Merciful, (15:49)


النحل -ما وقتى چیزى را اراده كنیم همین قدر به آن می‏گوییم باش ، بی‏درنگ موجود می‏شود (۴۰)
 ..... كُن فَیَكُونُ ﴿۴۰﴾.....

When We decree a thing, We only say: 'Be, ' and it is. (16:40)


قلم -  .. وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ  "، سوگند به قلم، و آنچه را با قلم می‏نویسند"(کتاب)!! (1)

Oath to the pen and what they are writing with. (Book) 68:1


علق - الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود" (4)


الروم – به یکتا پرستی روی به دین آور .. دین پاک و پایدار این است ... از آنان مباشید که دین خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه ای به هر چه داشت دلخوش بود (30-32)


الكهف-.... هر کس  دیدار پروردگار خویش  را امید می  بندد ،  باید عملی  شایسته داشته  باشد و در پرستش  پروردگارش  هیچ  کس  را شریک   نسازد   (110) عمل شایسته و کار نیکو،و شریک نکردن کسی در عبادت او..= دیدار او ..!


زخرف – آنکه به آرایش پرورش یافته !!.(18)   زن)!
She nourishment with makup and jewelry...!!!  (QURAN)یونس – چون به آدمی گزندی رسد چه به پهلو خفته باشد  و چه نشسته یا ایستاده ، ما را به دعا میخواند ، و چون آن گزند را از او دور سازیم چنان میگذرد که گویی برای رفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز ما را نخوانده بود.(12)


الزخرف – هر کس که از یاد خدای رحمان روی گرداند شیطانی بر او میگماریم که همواره همراهش باشد.(36


الإنفطار - بر شما محافظانی گمارده شده ، کاتبانی بزرگوار. (10)

رعد – آدمی را فرشتگانی که پیاپی به امر خدا از روبرو و پشت سرش میآیند و نگهبانیش میکنند.(11)


صف – ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنانی میگویید که به کارشان نمی بندید خداوند سخت به خشم میاید که چیزی بگویید و به جای نیاورید (2)


مریم ... روح خود را به سوى او فرستادیم تا بصورت !! انسانی خوش ‏اندام !! بر او نمایان شد (۱۷)


طه - منم من خدایى كه جز من خدایى نیست پس مرا پرستش كن و به یاد من نماز برپا دار (14)

 انبیاء - ...من پروردگار شمایم مرا بپرستید( بمن توجه کنید) (92     اوکیست؟


او میخواهد از ما برای ارائه عشق و برکت ، در وسعتی برتر از گیاهان و جانداران ،  استفاده کند ،  اما ، ذهن مغشوش ما مانند پارازیت جلو حضور شفاف او را گرفته است ،و ما اگر بتوانیم  ذهن مان را آرام کنیم ، جلوه گری او را در این سیستم گرانبها ، مشاهده خواهیم نمود،  با فوران، عشق و برکت، 

 ما میتوانیم واسطه حضور او باشیم ، 

این راز نهفته تمام ادیان و آیین هاست ، 

   گنج در خرابه های ذهنمان ، مدفون گردیده ، گنج حضور "او"

چگونه پارازیتهای این "روبات " پیچیده را خاموش کنیم ؟

باید پارازیتها را دید

این گام اول "خود شناسیست" 

 الانبیا – آسمانها و زمین بسته بودند ما آنها را گشودیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم ... و بر زمین کوهها بیافریدیم تا نلرزند و آسمان را سقفی مصون از تعرض کردیم اوست که شب و روز و آفتاب و ماه که هر یک در فلکی شناورند را بیافرید.(30)

صف ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنانی میگویید که به کارشان نمی بندید خداوند سخت به خشم میاید که چیزی بگویید و به جای نیاورید (2)

شوری اگر شما را مصیبتی رسد، به خاطر کارهایی است که کرده اید و خدا بسیاری از گناهانتان را عفو میکند.(30)


نسا خودتان را مکشید هر آینه خدا با شما مهربان است (29)


فرقان  -
بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمی‏كند (77)

واقعه
و شما را بصورتی که از آن بیخبرید از نو بیافرینیم.(61)

الکهف – هرگز مگوی فردا چنین میکنم مگر خداوند بخواهد و چون فراموش کردی خدا را بیاد آر و بگو شاید پروردگار من مرا از نزدیکترین راه هدایت کند.(23)

شوری اگر خدا روزی بندگانش را زیاد کند در زمین فساد میکنند ولی به اندازه ای که بخواهد روزی میفرستد.(27)


نحل کسانی هستند که به خود ستم میکنند ... میگویند ما هیچ کار بدی نمی کردیم ، خدا از کارتان آگاه است (28)
اسرا بگو هر که به طریقه خویش عمل میکند و پروردگار تو بهتر میداند کدامیک به هدایت نزدیک تر است(84)
صف ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنانی میگویید که به کارشان نمی بندید خداوند سخت به خشم میاید که چیزی بگویید و به جای نیاورید (2)بقره
- چون بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیكم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدهم  پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا راه راست یابند. (186)

طه - منم من خدایى كه جز من خدایى نیست پس مرا پرستش كن و به یاد من نماز برپا دار (14)

 انبیاء - ...من پروردگار شمایم مرا بپرستید (92)

الفجر- ای روح آرامش یافته در زمره بندگان من داخل شو و به بهشت من در آی .(27)

ق – ما آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس او آگاهیم،زیرا از رگ گردن به او نزدیکتریم.(16)

القمر- ما هر چیز را به اندازه آفریده ایم ، فرمان ما تنها یک فرمان است آن هم چشم بر هم زدنی است.(49)

ص- ما این آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست به باطل نیافریده ایم.(27)

الاعراف- هر چه کرده اند با آگاهی تمام برایشان حکایت خواهیم کرد،زیرا ما هرگز غایب نبوده ایم.(7)

الاعراف- در زمین جایگاهتان دادیم و راههای معیشتتان را در آن قرار دادیم و چه اندک سپاس میگذارید و شما را بیا فریدیم و صورت بخشیدیم.(10)

الاعراف- ای فرزندان آدم ، برای شما جامه ای فرستادیم تا شرمگاهتان را بپو شانید ، و نیز جامه زینت و جامه پرهیزکاری ، از هر جامه ای بهتر است و این یکی از آیات خداست باشد که پند گیرید، ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد.(26)

الاعراف- بگو پروردگار من به عدل فرمان داده است.(29)

الاعراف- ای فرزندان آدم به هنگام عبادت لباس بپوشید و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.(31)

الاعراف- پروردگارتان را از روی تضرع و در نهان بخوانید..... خدا را از روی بیم و امید بخوانید.(55)

الاعراف- بگو من مالک سود و زیان خود نیستم مگر آنچه خدا بخواهد و اگر غیب مى‏دانستم قطعا خیر بیشترى مى‏اندوختم و هرگز به من آسیبى نمى‏رسید من جز بیم‏دهنده و بشارتگر براى گروهى كه ایمان مى‏آورند نیستم (188)

الاعراف- كسانى كه پر هیز کارند ،چون وسوسه‏اى از جانب شیطان بدیشان رسد خدا را یاد میکنند و در دم بصیرت یابند. (201)

یس- چون بخواهد چیزی را بیا فریند فرمانش این است که میگوید موجود شو ، پس موجود میشود. نَّقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ (82)

فرقان – آیا آن کس را که هوای نفس را به خدایی گرفته بود دیدی؟(43)

فرقان- آوست که آدمی را از آب بیافرید.(54)

مریم- و ما جز به فرمان پروردگارت فرود نمى‏آییم ... (64)

مریم – بگو : هر کس که در گمراهی باشد ، خدای رحمان او را به فزونی مدد میرساند ، تا آنگاه آنچه را به او وعده داده شده است بنگرد،یا عذاب یا قیامت...(75)

مریم – خدای رحمان کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند محبوب همه گرداند.(96)

مریم – گفتند خدای رحمان صاحب فرزندی است ، هر آینه سخنی زشت آورده اید،نزدیک است که از این سخن آسمانها بشکافند و زمین شکافته شود و کوهها فرو افتند و در هم ریزند زیرا برای خدای رحمان فرزندی قایل شده اند خدای رحمان را سزاوار نیست که صاحب فرزندی باشد هیچ چیز در آسمان و زمین نیست مگر آنکه به بندگی سوی خدای رحمان بیاید.(88)

واقعه – و شما را بصورتی که از آن بیخبرید از نو بیافرینیم.(61)

نمل – آنکه درمانده را چون بخواندش پاسخ میدهد و رنج را از او دور میکند.(62)

نمل – چون فرمان قیامت مقرر گردد ، برایشان جنبنده ای از زمین بیرون میآوریم که با آنان سخن بگوید !! (82)

نمل – کوهها را بینی ، پنداری که جامدند ، حال آنکه بسرعت ابر میروند.(88)

عنکبوت – مثل آنان که سوای خدا را اولیا گرفتند مثل عنکبوت است ..(41)

مومنون _ پس دین خود را فرقه فرقه كردند و هر فرقه ای به روشی كه برگزیده بود دلخوش بود (53)

 

الزمر-  آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که: «اینها را نمی‌پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند»، خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می‌کند؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران‌کننده است هرگز هدایت نمی‌کند (3)

فرقان  - بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمى‏كند (77)
 

عنکبوت – نماز بگذار که نماز انسان را ازفحشا و منکر باز میدارد و ذکر خدا بزرگتر است.(45)

اسرا –  ... جز من کار سازی بر مگزینید (2)

اسرا – آدمی به دعا شری را میطلبد چنان که گویا به دعا خیری میجوید و انسان تا بوده شتابزده بوده است . (11)

اسرا –  به بندگان من بگو با یکدیگربه بهترین وجه سخن بگویند . که شیطان در میان آنان به فتنه گری است.(53)

اسرا – بگو هر که به طریقه خویش عمل میکند و پروردگار تو بهتر میداند کدامیک به هدایت نزدیک تر است(84)

اسرا – تو را از روح میپرسند بگو روح جزیی از فرمان پروردگار من است و شما را جز اندک دانشی نداده اند.(85)

اسرا –(بنی اسراییل) – به بنی اسراییل گفتیم در آن سرزمین ساکن شوید و چون وعده آخرت رسد همه شما را با هم محشور میکنیم.(104)

یونس – چون به آدمی گزندی رسد چه به پهلو خفته باشد  و چه نشسته یا ایستاده ، ما را به دعا میخواند ، و چون آن گزند را از او دور سازیم چنان میگذرد که گویی برای رفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز ما را نخوانده بود.(12)

یونس – وعده خداوند است که مومنان نه سیه روی میشوند نه خوار .(26)

یونس – آگاه باشید كه بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى‏شوند (62)

یونس – وعده‏هاى خدا را تبدیلى نیست این همان كامیابى بزرگ است (64)

هود – کشتی نوح بر کوه جودا فرود آمد.(44)

انعام - ... اگر شرک آورده بودند اعمالی که انجام داده بودند نابود میشد.(88)

انعام – نماز بخوانید و از او بترسید(72)

انعام - ... کسانی که به قیامت ایمان دارند و به قرآن نیز ایمان دارند ، اینان مراقب نمازهای خویشند.(92)

انعام – آیا آن کسی که مرده بود و ما زنده اش ساختیم و نوری فرا راهش داشتیم تا راهش را در میان مردم بیا بد همانند کسی است که به تاریکی گرفتار است. هر کس را خدا خواهد که هدایت کند دلش را برای اسلام میگشاید.(122)

زخرف – آنکه به آرایش پرورش یافته.(18) (زن)

انعام – بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برایتان بخوانم ، به خدا شرک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید،از بیم فقر فرزندان خود را نکشید،به کارهای زشت پنهان و آشکار نزدیک نشوید،کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده نکشید،مگر به حق،اینهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش میکند به مال یتیم نزدیک نشوید مگر که به صلاح او باشد.تا به بلوغ برسد،وزن و پیمانه را به عدل تمام کنید،سخن عادلانه گویید،به عهد خدا وفا کنید،و این است راه راست من،از آن پیروی کنید و به راههای گوناگون مروید،اینها را خدا به شما سفارش میکند.(151)

صافات – و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه جایی معین دارد ، ما صف زدگانیم،ما تسبیح گویندگانیم.(164)

لقمان – خدای یکتا حق است و هر چه جز او میخوانند باطل است..(30)

الزمر - آنان که سوای او دیگری را به خدایی گرفتند گفتند اینان را میپرستیم تا وسیله نزدیکی ما به خدای یکتا باشد.(3)

الزمر – ناسپاسی را برای بندگانش نمیپسندد ، میپسندد که سپاس گذار باشید.(7)

الزمر – شما را در شکم مادرانتان در چند مرحله و درون تاریکیهای سه گانه آفرینش بخشید.(6)

فصلت – چون به آدمی نعمتی ارزانی داریم رویگردان میشود و به تکبر گردن میافرازد و اگر به او شری برسد بسیار فریاد و فغان میکند.(51)

شوری – هر کس کشت آخرت را بخواهد به کشته اش می افزاییم و هر کس کشت دنیا را بخواهد به او عطامیکنیم ولی دیگر در کشت آخرتش نصیبی نیست.(20)

شوری – بگو بر این رسالت مزدی از شما جز دوست داشتن خویشاوندان نمی خواهم.(23)

شوری – اگر خدا روزی بندگانش را زیاد کند در زمین فساد میکنند ولی به اندازه ای که بخواهد روزی میفرستد.(27)

شوری – اگر شما را مصیبتی رسد، به خاطر کارهایی است که کرده اید و خدا بسیاری از گناهانتان را عفو میکند.(30)

فصلت – همواره به نیکوترین وجه پاسخ ده تا کسی که میان تو و او دشمنی است چون دوست مهربان تو گردد. برخوردار نشوند از این مگر کسانی که شکیبا باشند و کسانی که از ایمان بهره ای بزرگ داشته باشند(34)

الزخرف – هر کس که از یاد خدای رحمان روی گرداند شیطانی بر او میگماریم که همواره همراهش باشد.(36)

دخان – ما این آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست به بازیچه نیافریده ایم.(38)

الذاریات – جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریدهایم از آنان رزقی نمی خواهم و نمی خواهم که مرا اطعام کنند.(46)

الکهف – هرگز مگوی فردا چنین میکنم مگر خداوند بخواهد و چون فراموش کردی خدا را بیاد آر و بگو شاید پروردگار من مرا از نزدیکترین راه هدایت کند.(23)

الکهف – آیا شیطان و فرزندانش را به جای من به دوستی میگیرید ، آنگاه که آسمان و زمین و خودشان را میآفریدم از آنان یاری نخواستم زیرا من گمراه کنندگان را به یاری نمی گیرم.(50)

کهف – مردی که باغ انگور داشت و گفت که نپندارم که این باغ هرگز از میان برود، ... به ثمره اش آفت رسید .... و میگوید ایکاش کسی را شریک پروردگارم نساخته بودم.(35)

کهف – داستان لقمان حکیم و موسی (65)

کهف – داستان ذوالقرنین (83)

کهف – آیا کافران پندارند که به جای من بندگان مرا به خدایی گیرند.(102)

نحل – و خدا چیزهایی آفرید که شما نمی دانید.(8)

نحل – کسانی هستند که به خود ستم میکنند ... میگویند ما هیچ کار بدی نمی کردیم ، خدا از کارتان آگاه است (28)

نحل – فرمان ما به هر چیزی که اراده اش را بکنیم این است که میگوییم  موجود شو و موجود میشود (40)

نحل – برای سجده به درگاه او سایه هایشان در حرکتند .... هر چه در آسمان و زمین است از جنبندگان و فرشتگان خدا را سجده میکنند.(48)

نحل – شیر خالصی که از میان سرگین و خون بیرون میآید(66) و از میوه های نخلها و تاکها شرابی مستی اور و رزقی نیکو به دست میآورید .(67) پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از کوهها و درختان و در بناهایی که میسازید خانه هایی برگزین (68)

نحل – خدا روزی بعضی را بیشتر کرده و آنان از روزی خود به بندگان نمیدهند تا در روزی یکسان شوند آیا نعمت خدا را انکار میکنند.(71)

نحل - ... رسیدن قیامت یک چشم بر هم زدن یا نزدیکتر از آن است ...(77)

نحل – چون با خدا پیمان بستید بدان وفا کنید و چون سوگند اکید خوردید آن را مشکنید که خدا را ضامن خود کرده ای و او میداند که چه میکنید (91)

نحل – هر زن و مردی که کاری نیکو انجام دهند اگر ایمان آورده باشند زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.(97)

نحل – خدا حرام کرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر چیزی جز به نام خدا ذبح شود اما اگر ناچار شدید هر گاه بی میلی جوید و از حد نگذرد خدا آمرزنده و مهربان است(115)

الانبیا – آسمانها و زمین بسته بودند ما آنها را گشودیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم ... و بر زمین کوهها بیافریدیم تا نلرزند و آسمان را سقفی مصون از تعرض کردیم اوست که شب و روز و آفتاب و ماه که هر یک در فلکی شناورند را بیافرید.(30)

الانبیا – روزی که آسمان را چون طوماری نوشته شده در هم نوردیم (104)

مومنون – از آسمان به اندازه نیاز آب فرستادیم و آن را در زمین جای دادیم.(18)

الحاقه – در آن روز هشت تن از آنان عرش پروردگارت را بر فراز سرشان حمل میکنند.(17) !

 
الإنفطار - بر شما محافظانی گمارده شده ، کاتبانی بزرگوار. (10)

رعد – آدمی را فرشتگانی که پیاپی به امر خدا از روبرو و پشت سرش میآیند و نگهبانیش میکنند.(11)

الذاریات – سوگند به فرشتگانی که تقسیم کننده کارهایند.(4) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿4﴾ فَالْمُقَسِّماتِ أَمْرا: ملائکه ای که امور را در میان خلق، مطابق فرمان خدا تقسیم می کنند

النازعات – فرشتگانی که تدبیر کارها با آنهاست .(5) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿5﴾

 الروم - پس روى خود را با گرایش تمام به حق، به سوى این دین كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است، آفرینش خداى تغییرپذیر نیست، این است همان دین پایدار، ولى بیشتر مردم نمى‏دانند (30)

الروم – به یکتا پرستی روی به دین آور .. دین پاک و پایدار این است ... از آنان مباشید که دین خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه ای به هر چه داشت دلخوش بود (30-32)

الروم – به سبب کاری که کرده اند رنجی به آنان رسد (36)

الروم – به سبب اعمال مردم فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنان جزای بعضی از کارهایشان را بچشاند.(41)

بقره – هر کس از روی اخلاص رو به خدا کند ... دستخوش بیم و اندوه نمی شود .(112)

بقره – البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان در محصول می آزماییم.(155)

بقره – بر شما قصاص مقرر شد(178)

بقره – وصیت مقرر شد.(180)

بقره – روزه بر شما مقرر شد.(183)

بقره – شراب و قمار ، در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی است و گناهانشان از سودشان بیشتر است ...(219)

بقره – هدایت یافتن آنان بر عهده تو نیست بلکه خداست که هر که را بخواهد هدایت میکند.(272)

عمران – هیچ خدایی بر پا دارنده عدل جز او نیست . (18)

عمران – بگو بعضی از ما بعضی دیگر را سوای خدا نپرستد (62)

عمران - .... چون قصد کاری کنی به خدا توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.(159)

احزاب – خدا از پیمان خود باز خواست خواهد کرد.(15)

نسا – خودتان را مکشید هر آینه خدا با شما مهربان است (29)

نسا – اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده اند اجتناب کنید از دیگر گناهانتان در میگذریم و شما را به مکانی نیکو در می آوریم.(31)

نسا – ... چه بر سر این قوم آمده که هیچ سخنی را نمی فهمند.(78)  هر خیری که به تو رسد از جانب خداست و هر شری که به تو رسد از جانب خود توست و تو را به پیامبرى براى مردم فرستادیم (79) .. هر کس رویگردان شود ما تو را به نگهبانیشان نفرستادیم.(80)

نسا – خدا کسی را که برای او شریک قرار دهد نمی امرزد و جز ان هر گناهی را برای هر که خواهد میآمرزد.(116)

نسا – چرا خدا شما را عذاب کند اگر سپاسگزار باشید و ایمان آورید ، در حالی که شکر پذیر و داناست.(147)

طلاق – هر کس از خدا بترسد برای او راهی برای بیرون شدن (از مشکل) قرار خواهد داد(2)

طلاق – هر که از خدا بترسد خدا کارش را آسان خواهد کرد.(4)

طلاق – این فرمان خداست ... هر که از خدا بترسد گناهانش را میزداید و پاداشی بزرگ میدهد.(5)

نور - .... مرا می پرستند و هیچ چیز را با من شریک نمیکنند.(55)

حج – کسی که میپندارد خدا در دنیا و آخرت یاریش نخواهد کرد ، خود را با ریسمان از سقف بیاویزد تا خود را خفه کند و بنگرد که آیا این حیله خشمش را از میان خواهد برد (15)

حج – خدا از کسانی که ایمان آورده اند  دفاع میکند.(38)

حج –  چه بسیار قریه هایی را که ستم پیشه بودند و من مهلتشان دادم ، آنگاه آنها را فرو گرفتم و بازگشت همه نزد من است(48)

صف – ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنانی میگویید که به کارشان نمی بندید خداوند سخت به خشم میاید که چیزی بگویید و به جای نیاورید (2)

فتح – تا خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از آن برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقیم راه نماید.(2)

توبه – عربهای بادیه نشین کافر تر و منافق تر از دیگرانند و به بیخبری از احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارند و خدا دانا و حکیم است (97)

اسرا-  و در باره روح از تو مى‏پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است (85)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 13 مرداد 1396 12:41 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
that I have really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
جمعه 13 مرداد 1396 10:50 ق.ظ
You actually make it appear really easy with
your presentation however I to find this topic to be really one thing which
I feel I'd by no means understand. It seems too complex and very
broad for me. I am looking forward for your subsequent put up,
I'll attempt to get the grasp of it!
شنبه 7 مرداد 1396 10:44 ق.ظ
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward
to new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
fardyn60@gmail.com

در جستجوی ابرهوشمند و برنامه نویس تکنولوژی کیهانی
in search of super-intelligent and programmer of cosmic technology

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین