در جستجوی ابرهوشمند
 
در جستجوی ابرهوشمند
شنبه 2 خرداد 1394 :: نویسنده : فردین 110       

آخرین نظریه کیهان شناسان  در مورد ابر هوشمند         

برنامه نویس کیهانی حداقل 15 میلیارد سال در تکنولوژی از ما جلوتر است.

Database programmer in the world. He is billions of years ahead of human technology

در جستجو برای یافتن توضیحی، بجای دلایل مذهبی، در زمینه خلقت، کیهان شناسان یک امکان را کشف کرده اند که بطرز غیر قابل باوری مشابه همان دلایل مذهبی است .

،امکان وجود یک قادر مطلق، و دانای همه چیز و یک ابر هوشمند ، چیزی که ، انگیزه هایش در وهم نمی گنجد ، و وجودش غیر قابل اثبات است......

In searching for an explanation, rather than religious reasons, the creation, cosmologists have discovered a possibility that is incredibly similar to religious reasons.
The possibility of the existence of an omnipotent, and omniscient everything and a super-intelligent, what incentive does not fit her fancy , and unprovable existence ......


   

 ما توسط او برنامه نویسی شده ایم. 
We've programmed by super-intelligent,


 تمام دستورالعمل ها، آموزش ها، تعلیمات از روی  قصد و نیت هستند. کسی که دستورالعملی می نویسد هدفی دارد.  در هر سلول بدن ما یک کد دستورالعمل با جزئیات کامل وجود دارد، مانند یک  برنامه کامپیوتری .  یک برنامه کامپیوتری از صفر و یک ایجاد شده است مانند این 1101010101100. روشی که آنها کنار هم گذاشته می شوند به کامپیوتر می گوید چه کند. کد DNA نیز از چهار ماده شیمیایی ساخته شده است که  به صورت مختصر   A، T ،G ،C می نامیم. آنها به این صورت در سلول ها کنار هم چیده شده اند CGTGATCGATGC .و سه میلیارد از این حروف در هر سلول انسان وجود دارد!درست مانند وقتی که شما تلفن خود را برنامه ریزی می کنید، DNA نیز سلول را راهنمایی می کند. DNA یک برنامه سه میلیارد کلمه ای است که به سلول می گوید چگونه عمل کند. DNA یک دفترچه راهنمای کامل است.اینها صرفاً مواد شیمیایی نیستند. این ها موادی هستند که عملکرد سلول را هدایت می کنند، و به تفضیل مشخص می کنند که بدن شخص دقیقاً چگونه باید عمل کند. دلایل طبیعی و بیولوژیکی هیچ توضیحی ندارند که چه زمانی اطلاعات برنامه ریزی شده ایجاد شده اند. شما نمی توانید دستورالعملی را پیدا کنید که چنین اطلاعات جامعی داشته باشد بدون اینکه کسی بدون دانش آن را نوشته باشد.offers:  CLICK  Please below Links

Are We Living in a Computer Simulation?Instagram ; click    WHO_IS_SPEAKING

واقعه – و شما را بصورتی که از آن بیخبرید از نو میافرینیم

Quran-..that we will change you and cause you to grow again in a way you do not know. (61) .


الانبیا – ... هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم ...

Quran: We created every living creature from the water.


النحل -ما وقتى چیزى را اراده كنیم همین قدر به آن می‏گوییم باش ، بی‏درنگ موجود می‏شود (۴۰)

When We decree a thing, We only say: 'Be, ' and it is. (16:40)


اسرا- بگو هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنى] خود عمل مى‏كند و پروردگار شما به هر كه راه ‏یافته ‏تر باشد داناتر است  (84)

اسرا – بگو هر که به طریقه خویش عمل میکند و پروردگار تو بهتر میداند کدامیک به هدایت نزدیک تر است
ق – ما آدمی را آفریده ایم و از وسوسه های نفس او آگاهیم،زیرا از رگ گردن به او نزدیکتریم.(16


ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان

پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند  -مولانا

Only by the silence of confused mind
The heaven is within us
feather of love Wag
Because it was feather of love strong
 Sadness does not stay ladder
Maulavi          


واقعه – و شما را بصورتی که از آن بیخبرید از نو میافرینیم.
 -Quran-..that we will change you and cause you to grow again in a way you do not know. (61) .


Multiverse یاعالم های متعد د : 

 آینده ی هوش و بینش چگونه خواهد بود؟

?How will the future of intelligence and insight be

ادامه مطلب Read more


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

H«خلیل الله» « كلیم الله» « روح الله» و « کلام خدا»

ابراهیم ، بودا ، زرتشت ، موسی ، عیسی ، محمد ، وجودی را برای تبدیل نشان داده اند ، که با چیره شدن بر خیالهای باطل مان، میتوان به آن تبدیل شد، به وجودی ، فراتر از ، منی ، که در ذهن ساخته ایم .

Abraham, Buddha, Zoroaster, Moses, Jesus, Muhammad, existential for a show, to overcome the illusions of us, as it turned out, there, beyond, not that in mind we've made

هر لحظه که تسلیمم .. در کارگه تقدیر
آرامتر از آهو ، بی باک تر از شیرم

هر لحظه که می کوشم،در کار کنم تدبیر
رنج از پی رنج آید ، زنجیر پی زنجیر


مولانا
در تاریخ ، چند شخصیت شناخته شده ، ادعای ارتباط با " ابر هوشمند " را نموده اند. ازجمله :

ابراهیم «خلیل الله» : مشهور به دوست خدا .که رفتن او به داخل آتش معجزه او معرفی شده.

موسی : « كلیم الله» : مشهور به صحبت کننده با خدا .که عصا و ید بیضا از جمله معجزات اوست..

عیسی : « روح الله» و« کلمه خدا» که زنده کردن مردگان و شفای مریضهای لا علاج از جمله معجزاتشان بود

محمد : ، « کلام الله» که قرآن معجزه او معرفی شده ....

و البته "گاتها" : تنها شاید 17 سرود از سروده های زیبا و افتخار آفرین زرتشت،پدر با هوش ایرانیمان. و البته کسانی که خود و معجزه هایشان در تاریخ ، دور از دسترس مان قرار گرفته اند...

کدام معجزه ، برای بررسی ، در دسترس ماست ؟ ....فرشته خدا..

This blog is not for paradise and hell, not for the propagation of moral advice, but for knowing and connecting with it. In no book of this size, it has not spoken of himself. Whether it is possible to communicate with the programmer of cosmic technology,? with super-intelligent

Which miracle, for review, available to us?

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       

آیا" ابر هوشمند "وجود دارد؟

?Is there a super-intelligent

"اگر مرا جستجو کنید خواهید یافت؛ وقتی که مرا با تمام قلبتان جستجو کنید مرا پیدا می کنید."(ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) 

"If you search for me, you will find me when you search for me with all your heart."(( quran

قبل از پرداختن به حقایقی در مورد وجود "او" از خود بپرسیم، اگر  وجود داشته باشد، آیا می خواهم او را بشناسم؟ ...
"super-intelligent" designed us in our highly advanced technology. We have characters in his technology, like the Sims game. Every action by us is applied by him. He wants us to use his help in this game so we can go to the next  Level ? How to "Do not Game Over" ?How to connect with the great programmer .By turning off the confused mind.


Only when our mind is calm and empty will we feel

its presence.
ادامه مطلب Read more


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 فایده ارتباط با ابرهوشمند چیست،چه چیزی نصیب ما میشود؟ 

یونس – وعده‏ هاى خدا را تبدیلى نیست این همان كامیابى بزرگ است (64)

وعده‏ ها:

 فرقان-بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمی‏كند!! (77)


نحل هر زن و مردی که کاری نیکو انجام دهند اگر ایمان آورده باشند زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.(97)


نسا چرا خدا شما را عذاب کند اگر سپاسگزار باشید و ایمان آورید ، در حالی که شکر پذیر و داناست.(147)


یونس – وعده خداوند است که مومنان نه سیه روی میشوند نه خوار .(26)


طلاق هر کس از خدا بترسد برای او راهی برای بیرون شدن (از مشکل) قرار خواهد داد(2) و از جایى كه فکرش را نمیکند روزیش را میرساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است‏ خدا فرمانش را به انجام‏ میرساند ، به راستى خدا براى هر چیزى اندازه‏اى مقرر كرده است (3)


 بقره – هر کس از روی اخلاص رو به خدا کند ... دستخوش بیم و اندوه نمی شود .(112)


رفته ره درشت من بار گران ز پشت من *******  دلبر بردبار من آمده برده بار من

مولانا


آیا این وعده ها ارزش امتحان کردن ندارد؟!(کشف و شهود)


 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 25 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       
      در قران کسی خود را با لفظ من معرفی میکند او کیست ؟ 
. In the Quran ,someone introduces himself in the word "I" ,WHO IS IT?

البقرة  پس  مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم   مرا سپاس  گویید و ناسپاسی  من   مکنید (152)

So remember Me, I will remember you. Give thanks to Me and do not be ungrateful towards Me. (2:152
 البقرة       چون  بندگان  من  در باره  من  از تو بپرسند ، بگو که  من  نزدیکم  و به  ندای   کسی  که  مرا بخواند پاسخ  می  دهم   پس  به  ندای  من  پاسخ  دهند و به  من   ایمان  آورند تا راه  راست  یابند(186)
When My worshipers ask you about Me, I am near.   I answer the supplication of the suppliant when he calls to Me; therefore, let them respond to Me and let them believe in Me, in order that they will be righteous. (186
البقرة......   ای  خردمندان  ، از من  بترسید(197) 
O wise men and scholars, to frustrate communication, fear me.

Who is talking about ITself?

المائدة...... از آنان  مترسید از من  بترسید  امروز دین  شما را به  کمال   رسانیدم  و نعمت  خودبر شما تمام  کردم  و اسلام  را دین  شما برگزیدم   ...... (3) 

لقمان- ...... مرا و پدر و مادرت  را شکر گوی  که  سرانجام  تو نزد من  است  (14۵) 
Be thankful to Me and to your parents, to Me is the arrival. ( 31:14)
لقمان- اندکی  کامیابشان  می  سازیم  ، سپس  به  بیچارگی  به  عذاب  سختشان  می  کشانیم(24)(کامیابیهای ظاهری!)
او کیست؟
.? Who is it

من هرگز آنها [= ابلیس و فرزندانش‌] را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین، و نه به هنگام آفرینش خودشان، حاضر نساختم! و من هیچ گاه گمراه‌کنندگان را دستیار خود قرار نمی‌دهم! (کهف-51)ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
      کسی در قران،با محمد تند و عتاب آمیز سخن میگو ید ،او کیست ؟     الحاقة -و آن گفتار شاعرى نیست .. (41) و نه گفتار كاهنى .. (42)فرودآمده‏اى است از جانب پروردگار جهانیان (43)
و اگر [پیامبر] پاره ‏اى گفته ‏ها به افترا  به ما بسته بود (44) دست راستش را سخت می‏گرفتیم (45) سپس رگ قلبش را پاره می‏كردیم.!.!.! (46) و هیچ یك از شما مانع از [عذاب] او نمی‏شد (47)

-Quran-Chapter 69

 a(it is) sending down from the lord of all the worlds. (43)had he invented sayings against us, (44)we would have seized him by the right hand (45)then, we would surely have cut from him the aorta (vein) (46)not one of you could have prevented it from him. (47

الأنعام- و اگر اعراض كردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر میتوانى نقبى در زمین یا نردبانى در آسمان بجویى! تا معجزه‏اى برایشان بیاورى !!. و اگر خدا میخواست قطعا آنان را بر هدایت گرد می‏آورد پس زنهار از نادانان مباش! (35)


کیست که  با محمد اینگونه سخن میگوید؟
Who speaks with Muhammad
 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       

گفته های علمی و منطقی در قرآنالأنبیاء- آیا كسانى كه كفر ورزیدند ندانستند كه آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ‏اى را از آب پدید آوردیم، آیا ایمان نمی‏آورند (30)نوح - نمی بینید كه چگونه خدا آسمان را هفت طبقه آفرید(15) .
فصلت- و در هر آسمانى كار آن را وحى فرمود(12)


[7 لایه آسمان ]!!

1Troposphere,2-Stratosphhere,3-Magneere,4-Mesosphere,5-Thermosphere,6-Ionosphere,7-Exosptosphere
الطلاق خدا همان كسى است كه هفت آسمان و

همانند آنها هفت زمین آفرید ، فرمان در میان آنها فرود می‏آید تا

بدانید كه خدا بر هر چیزى تواناست !! و به راستى دانش وى هر چیزى را در بر

گرفته است (12)
[7 لایه داخل زمین]!!1Lithosphere (water), 2-Lithosphere (Land), 3-Asthenosphere, 4-Upper Mantle,5- Inner Mantle, 6-Outer core,7- Inner core
النور-و خداست كه هر جنبنده‏اى را [ابتدا] از آب آفرید،.... بر روى شكم راه می‏روند و ... بر روى دو

پا و .. بر روى چهار [پا] راه می‏روند خدا هر چه بخواهد

می‏آفریند در حقیقت‏ خدا بر هر چیزى تواناست (45)


الفرقان- اوست كسى كه از آب بشرى آفرید .. (54

23:54 human has been created from water


در قران با توجه به ایه ۳۰ بقره که فرشتگان قبل از خلقت انسان ،صحبت از نسل خون ریز انسان میکنند

، تفسیر اینگونه است که در چندین مرحله نوع انسان در زمین وجود داشته است.

پس اولین نمونه ان میتواند ظهور آن از آب بوده ، و آخرین آن از نسل آدم و حوا.


الذاریات - ما آسمان را با قدرت بنا نهادیم و همچنان آن را گسترش خواهیم داد ﴿47﴾


ص- [این] كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده‏ ایم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند (29)

القیامة- آری ما میتوانیم اثر انگشتانتان را دوباره بوجود آوریم!!

شناخت اثر انگشت ، در 500سال گذشته اتفاق افتاده.! و این سخن، 1500 ساله است.


او کیست که اینگونه سخن میگوید؟!

آیا ارزش شناخته شدن ، ندارد ؟!!


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 5 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       


القلم سوگند به قلم و آنچه می‏نویسند (1) تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى (2)چون آیات ما بر او خوانده شود گوید افسانه ‏هاى پیشینیان است (15) پس مرا با كسى كه این گفتار را تكذیب می‏كند واگذار به تدریج آنان را به گونه‏اى كه در نیابند فروگیریمشان (44) و آنان كه كافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند و می‏گفتند او واقعا دیوانه‏اى است (51) و حال آنكه [قرآن] براى جهانیان جز اندرزی نیست (52)

النجم سوگند به آن ستاره چون پنهان شد. (1) یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده (2) و از سر هوس سخن نمی‏گوید (3) نیست این سخن جز آنچه بدو وحی میشود. (4) آن را [فرشته] شدیدالقوى به او فرا آموخت (5)  نیرومندى كه درایستاد (6) در حالى كه او در افق اعلى بود (7) سپس نزدیك آمد و نزدیكتر شد (8) تا به قدر دو كمان یا نزدیكتر شد (9) آنگاه به بنده‏اش آنچه را باید وحى كند وحى فرمود (10) آنچه را دل دید انكار[ش] نكرد (11) آیا در آنچه دیده است با او جدال مى‏كنید (12) و قطعا بار دیگرى هم او را دیده است (13) نزدیك سدرالمنتهى (14) در همان جا كه جنة‏الماوى است (15) آنگاه كه درخت‏سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود (16) دیده [اش] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت (17) به راستى كه [برخى] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید (18)

القمر  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند آیا پند گیرنده ای هست ؟  (17)


 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : فردین 110       
  الزمر – شما را در شکم مادرانتان در چند مرحله و درون تاریکیهای سه گانه آفرینش بخشید.(6)

الروم  - رومیان شكست‏ خوردند (2) در نزدیكترین سرزمین و[لى] بعد از شكستشان در ظرف چند سالى به زودى پیروز خواهند گردید (3) كار در گذشته و آینده از آن خداست، و در آن روز است كه مؤمنان از یارى خدا شاد می‏گردند (4) ) تفسیر مجمع البیان(خویی) :   سه تا ده سال )
 روم شکست خورد و بعد از 3 تا 10 سال دوباره پیروز میشود.
(نزول آیه 620 میلادی میباشد ، روم در سال 613 از پارس شکست خورده، و پارس بر بیت المقدس دست یافت. در سال 627 هراکلیوس در شرق دریای دجله نزدیک بغداد پارس را شکست میدهد و سرانجام در سال 630 روم با شکست خسرو، پادشاه پارس، بیت المقدس را دوباره بدست میاورد)

 
الرحمن - اى گروه جنیان و انسانها اگر می‏توانید از كرانه‏ هاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه كنید پس رخنه كنید  [ولى] جز با [به دست آوردن] تسلطى رخنه نمی‏كنید (33) ( إِلَّا بِسُلْطَانٍ : داشتن  " نیروی عالی ")  نمیگوید نمیتوانید، میتوانید زمانی که به نیرویی عالی دست پیدا کنید


چه کسی در حال سخن گفتن است؟


 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 30 فروردین 1394 :: نویسنده : فردین 110       

*آیا هفت راه آسمانی  بما وصل شده ؟المؤمنون- و به راستى بر فرازتان  هفت راه آسمانى آفریدیم و از این آفرینش غافل نبوده ا یم !(
17

And indeed We have created above you seven ways, and the creation of heaven have we neglected 

اسرا- بگو هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنى] خود عمل مى‏كند و پروردگار شما به هر كه راه ‏یافته ‏تر باشد داناتر است  (84)

Tell My worshipers that I am the Forgiving, the Most Merciful, (15:49)


النحل -ما وقتى چیزى را اراده كنیم همین قدر به آن می‏گوییم باش ، بی‏درنگ موجود می‏شود (۴۰)
 ..... كُن فَیَكُونُ ﴿۴۰﴾.....

When We decree a thing, We only say: 'Be, ' and it is. (16:40)


قلم -  .. وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ  "، سوگند به قلم، و آنچه را با قلم می‏نویسند"(کتاب)!! (1)

Oath to the pen and what they are writing with. (Book) 68:1


علق - الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود" (4)


الروم – به یکتا پرستی روی به دین آور .. دین پاک و پایدار این است ... از آنان مباشید که دین خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه ای به هر چه داشت دلخوش بود (30-32)


الكهف-.... هر کس  دیدار پروردگار خویش  را امید می  بندد ،  باید عملی  شایسته داشته  باشد و در پرستش  پروردگارش  هیچ  کس  را شریک   نسازد   (110) عمل شایسته و کار نیکو،و شریک نکردن کسی در عبادت او..= دیدار او ..!


زخرف – آنکه به آرایش پرورش یافته !!.(18)   زن)!
She nourishment with makup and jewelry...!!!  (QURAN)یونس – چون به آدمی گزندی رسد چه به پهلو خفته باشد  و چه نشسته یا ایستاده ، ما را به دعا میخواند ، و چون آن گزند را از او دور سازیم چنان میگذرد که گویی برای رفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز ما را نخوانده بود.(12)


الزخرف – هر کس که از یاد خدای رحمان روی گرداند شیطانی بر او میگماریم که همواره همراهش باشد.(36


الإنفطار - بر شما محافظانی گمارده شده ، کاتبانی بزرگوار. (10)

رعد – آدمی را فرشتگانی که پیاپی به امر خدا از روبرو و پشت سرش میآیند و نگهبانیش میکنند.(11)


صف – ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنانی میگویید که به کارشان نمی بندید خداوند سخت به خشم میاید که چیزی بگویید و به جای نیاورید (2)


مریم ... روح خود را به سوى او فرستادیم تا بصورت !! انسانی خوش ‏اندام !! بر او نمایان شد (۱۷)


طه - منم من خدایى كه جز من خدایى نیست پس مرا پرستش كن و به یاد من نماز برپا دار (14)

 انبیاء - ...من پروردگار شمایم مرا بپرستید( بمن توجه کنید) (92     اوکیست؟


او میخواهد از ما برای ارائه عشق و برکت ، در وسعتی برتر از گیاهان و جانداران ،  استفاده کند ،  اما ، ذهن مغشوش ما مانند پارازیت جلو حضور شفاف او را گرفته است ،و ما اگر بتوانیم  ذهن مان را آرام کنیم ، جلوه گری او را در این سیستم گرانبها ، مشاهده خواهیم نمود،  با فوران، عشق و برکت، 

 ما میتوانیم واسطه حضور او باشیم ، 

این راز نهفته تمام ادیان و آیین هاست ، 

   گنج در خرابه های ذهنمان ، مدفون گردیده ، گنج حضور "او"

چگونه پارازیتهای این "روبات " پیچیده را خاموش کنیم ؟

باید پارازیتها را دید

این گام اول "خود شناسیست" 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 فروردین 1394 :: نویسنده : فردین 110       قرآن سوره صف ، آیه 6 : بیاد آر زمانی که عیسی بن مریم به بنی اسراییل گفت ، من فرستاده خدا به سوی شماهستم ..... و بشارت دهنده ام به پیامبری که بعد از من میآید و نام او احمد است .....

این بشارت در انجیل یوحنا در باب های 14 و 15 و 16 و در انجیل های به زبان سریانی از نام کسی که مسیح ، بشارت داده ، به لفظ (فارقلیط) آمده.

14-36انجیل یوحنا : اما من تسلی بخش(فارقلیط) را که روح پاک خداست به کمک شما خواهم فرستاد او سرچشمه تمام حقایق است و از طرف پدرم امده ، درباره من همه چیز را بشما خواهد گفت.

کتاب تثنیه باب 18 جمله 15و18: که خدا سخنان خود را در دهان او میگذارد و باید از برادران بنی اسراییل یعنی اسماییل باشد.


 در انجیلهای به زبان سریانی لغت (( فارقلیط)) آمده است، دانشمندان اسلامی میگویند این لفظ معرب لفظ یونانی است که یوحنا به این زبان نوشته ، و ریشه یونانی این کلمه (پریکلیطوس)  میشود که به معنای محمد و احمد است . ولی مفسران انجیل ریشه آن را (پارکلیطوس) به معنای تسلی دهنده میدانند .


فارقلیط : بمعنی ستوده(احمد) و برگزیده (محمود) است یا (تسلی دهندهو روح القدس)؟


آیا فارقلیط ، عربی شده لفظ یونانی (پریکلیطوس)(محمد و احمد)است یا (پارکلیطوس) ( تسلی دهنده) ؟  


آیا(( فارقلیط))  پیامبر است یا روح القدس ؟


 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 فروردین 1394 :: نویسنده : فردین 110       


تفاوت قصه های قرآن و تورات

قرآن در قصه لوط می‌گوید:

به لوط حکم و دانش دادیم … و همانا لوط از پیامبران بود. أنبیاء : ۷۴ و صافات : ۱۳۳

و نیز می‌فرماید : 

لوط در زمره کسانی است که خدا هدایتشان نموده، پس به روش آنها اقتدا کن… [انعام :۹۰]؛

بر اساس کتاب مقدس، لوط شراب نوشیده، سپس در حال مستی با دخترانش زنا کرد. دختران نیز از این زنا حامله شده و هر کدام پسری به دنیا آوردند که نسب بعضی از أنبیا به آنان می‌رسد؛ مانند داوود، سلیمان و عیسی علیهم‌السلام (پیدایش ۱۹ : ۳۱-۳۸)؛ حال آن که به حکم خود کتاب مقدس، افراد حاصل از زنا داخل جماعت خداوند نشوند حتی تا پشت دهم(تثنیه ۲۳ : ۲).


قرآن در قصه داوود می‌فرماید:

ما سلیمان را به داوود بخشیدیم؛ چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی خدا باز می‌گشت (و به یاد خدا بود). [صـ : ۳۰]؛

اما کتاب مقدس در قصهٔ داوود می‌گوید: داوود علیه‌السلام با زن اوریا زنا کرد. آن زن حامله شد. حضرت داوود نیز شوهر آن زن را به کام مرگ فرستاد و .. سلیمان علیه‌السلام از این زن متولد شد. (سموئیل دوم ۱۱: ۲-۲۷ و ۱۲: ۹-۱۲)

*******************************************
  click

ادامه مطلب Read more


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 فروردین 1394 :: نویسنده : فردین 110       


>When affliction befalls a man, he supplicates to Us♡ (lying) on his side, sitting or standing. But as soon as We♡ relieve him from his affliction, he continues (in the same way), as though he never supplicated to Us when harm touched him. (12

?Who speaks

و چون انسان را آسیبى رسد ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده مى‏ خواند و چون گرفتاریش را برطرف كنیم چنان مى ‏رود كه گویى ما را براى گرفتاریى كه به او رسیده نخوانده است ....... (۱۲)


-Quran-Chapter 69

a(it is) sending down from the lord of all the worlds.(43)had he invented sayings against us, (44)we would have seized him by the right hand (45)then, we would surely have cut from him the aorta!!! (vein) (46)have not one of you could prevented it from him. (47

?Who speaks

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 فروردین 1394 :: نویسنده : فردین 110       
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
fardyn60@gmail.com

در جستجوی ابرهوشمند و برنامه نویس تکنولوژی کیهانی
in search of super-intelligent and programmer of cosmic technology

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
دریافت کد ابزار آنلاین
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو